W listopadzie 2020 roku ukazał się mój drugi tomik wierszy. Są to wiersze zamknięte w trzech słowach: Czułość- osobność- opuszczenie. Wszystkie one zostały napisane przed pandemią 2020.
Tomik można nabyć u mnie, w zakładce KONTAKT znajduje się mój adres mailowy, zapraszam serdecznie.

Tu mały przedsmak: